Hizmetlerimiz

Sağlık sektöründe kalite ve profesyonellik ilkelerini benimseyerek, sizlere en iyi hizmet için buradayız. 


*Şehir içi hasta nakil hizmeti 

*Şehirler arası hasta nakil hizmeti

*Acil yardım hizmeti 

*Evde bakım hizmeti 

*Evde doktorulu muayne hizmetlerini sunuyoruz. En değerlimiz sizsiniz.

Ambulanslar acil yardım ve hasta nakil ambulansı olarak iki çeşittir.Acil yardım ambulanslarında (kırmızı şerit); temel olarak monitör, defibrilatör, Transport ventilatör, Pulse oksimetre ,infüzyon pompası, tüm acil müdahalede kullanılan malzeme ve ilaçlar gibi daha çok yoğun bakıma uygun tıbbi donanımlar bulunmaktadır.Acil yardım ambulanslarında doktor veya paramedik,  acil tıp teknisyeni ve sürücüden oluşan (ilkyardım sertifikalı) 3 kişilik bir ekip bulunmaktadır. Hasta nakil ambulansları (mavi şerit) durumu stabil olan hastaların, hastane - ev veya ev - hastane transferlerini yapmaktadır. Hasta nakil ambulanslarında acil tıp teknisyeni ve ilk yardım sertifikalı sürücü görev almaktadır. Bu ambulanslarda Sağlık Bakanlığı yönetmeliğinde belirtilen sabit ve  portable tıbbi donanımlar ve ilaçlar bulunmaktadır.External otomatik defibrilatör denen doktor olmadan hastaya uygulanan kalp defibrilatörü de hasta nakil ambulanslarında bulunmaktadır. Son yönetmeliklerle Transport ventilatör ve bir çok acil müdahalede kullanılacak tıbbi donanımlar da hasta nakil ambulansların da bulunmaktadır. Acil yardım ve nakil ambulanslarında transferden önce hastayı takip eden doktor veya klinik ile görüşülerek gerekli tıbbi donanım ve medikal ekip hastanın klinik durumuna göre yeniden düzenleme yapılabilmektedir.Planlı transferlerde Ankara merkezden acil yardım veya hasta nakil ambulansı farklı iller için yönlendirilmektedir. Bu iller dışında, acil yardım ve hasta nakil ambulans hizmetleri tüm Türkiye'yi kapsayan ambulans ağı aracılığıyla verilmektedir. Belli dönemlerde kara ambulanslarında görevli sürücülerin ilk yardım sertifikasyonları yenilenmektedir.Ambulanslarımız teknik anlamda son teknolojiyi takip eden mobil haberleşme sistemleri, telsiz ve araç takip sistemi ile yurtiçi ve yurtdışı noktalarda alarm merkezimizle irtibat halindedir. Acil tıp teknisyenleri, anestezi teknisyenleri, paramedikler ve doktorlar belli dönemlerde hizmet içi eğitimlerle bilgi ve becerilerini güncellemektedir, ayrıca iletişim konularında eğitim almaktadırlar.Ambulanslarımız mevsimsel koşullara göre lastik değişim ve teknik bakım konusunda sürekli filo sorumluları tarafından kontrol edilmektedir. Ambulanslarımız TSE 1789 ek C standartlarına uygundur ve yine bu standartlara uygun ısıtıcı ve soğutucu sistemleri dijital olarak kontrol edilmektedir. Ambulanslarımızda tıbbi donanım ve ilaçlarla ilgili detaylı Bilgi Sağlık Bakanlığı ASİ yönetmeliği Ek-3’te yer almaktadır.